Utolsó frissítés: 2018. szeptember 16.

Köszönjük, hogy az ooono®-t használja.

Az alkalmazás használatához el kell fogadnia a feltételeinket. Ezek a feltételek irányadóak az Autovice A/S által biztosított ooono® device és ooono® connect iOS és Android alkalmazás, és minden más termék és szolgáltatás – együttesen: a „Szolgáltatás” – elérésére és használatára. Ezek a Feltételek Ön és az Autovice A/S között kötelező erejű megállapodást alkotnak, ideértve az utóbbi kapcsolt vállalkozásait és leányvállalatait. Kérjük, gondosan tanulmányozza a Feltételeket és kérdéseivel forduljon hozzánk. A feltételek elfogadásával automatikusan elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat is. A Szolgáltatások használatával tudomásul veszi, hogy e Feltételek kötelezőek Önre.

JOGOSULTSÁG

A Szolgáltatást csak olyan magánszemélyek használhatják, akik az irányadó jog értelmében jogképesek. A Szolgáltatások nem érhetőek el gyermekek számára. Felhasználóként kijelenti és szavatolja, hogy jogszabályok ismeretében tesz vállalást a Feltételek elfogadására.

SZOLGÁLTATÁSUNK

Az ooono® egy közösségi alapú eszköz és alkalmazás, amely figyelmezteti a közúti sebességmérő eszközökre és forgalmi veszélyekre több mint 50 országban, mivel a járművezetők valós idejű figyelmeztetéseket kapnak a vezetési környezetükben. Emellett az ooono® több milliós felhasználói közösséggel rendelkezik, akik jelzik és frissítik a közúti sebességmérő eszközök és forgalmi veszélyek helyét.Az ooono® connect alkalmazás segítségével meghatározhatja, hogy milyen típusú forgalmi információkra van szüksége és mikor. Egyszerűen módosíthatja a beállításokat útközben. Egyszerű, kényelmes és könnyedén használható.Csak vezessen, kerülje el a büntetéseket és közlekedjen biztonságosan az utakon!

AZ OOONO HASZNÁLATA

A Szolgáltatásokat csak a jelen Felhasználási Feltételekkel és a felhasználás országa összes vonatkozó jogszabályával összhangban használhatja. A Szolgáltatások csak magán- és személyes célra használhatók. A Szolgáltatás kereskedelmi használata nem megengedett. A Szolgáltatások használata szoftvernek az Ön telefonjára vagy más eszközére való letöltését igényelheti. Tudomásul veszi, hogy a szoftvert automatikusan frissíthetjük, és a jelen Feltételek az összes frissítésre is vonatkoznak. A jelen Felhasználási Feltételek szerint Ön korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható hozzáférést kap a Szolgáltatások letöltésére, telepítésére és használatára személyes, nem kereskedelmi használatra, szigorúan a használat helye szerinti ország valamennyi irányadó jogszabályával összhangban. A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások kizárólag a vezetés támogatására szolgálnak. A felhasználó saját kockázatára használhatja a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások használatára vonatkozó jogszabályok országonként eltérőek lehetnek. A közlekedési jogszabályok betartása a felhasználó felelőssége. Az Autovice A/S és a Traffi Hunter nem tartozik felelősségel azért, ha a felhasználó megszeg valamely jogszabályt vagy rendelkezést, illetve a felhasználóra kirótt bírságért, büntetését vagy feljelentésért. Szolgáltatásaink csak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten megengedett módon használhatók.

A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Szolgáltatásaink nem feltétlenül érhetőek el minden nyelven, az Ön Országában vagy egy adott helyen történő használathoz. Amennyiben Szolgáltatásunk használata mellett dönt, kizárólag Ön felel az irányadó jogszabályok betartásáért. A Szolgáltatás semmiféle meg nem engedett módon nem hasznosítható. Vállalja továbbá, hogy nem használja a Szolgáltatást semmiféle olyan módon, amely mások jogait csorbíthatja vagy sértheti, és hogy az Autovice A/S semmiféle módon nem felel az Ön általi ilyen használatért, illetve az Önhöz a Szolgáltatás használata következtében érkező zaklató, fenyegető, becsületsértő, támadó, jogsértő vagy jogellenes üzenetekért vagy továbbított adatokért. Az Autovice A/S fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat bármikor, az Ön értesítése és az Ön irányába helytállási kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, beszüntesse, letiltsa vagy azokra hozzáférési korlátozásokat vagy limiteket írjon elő.

A Szolgáltatások használata vonatkozásában ön vállalja, hogy tartózkodik az alábbiaktól:

 • A Szolgáltatások lemásolása
 • Az alkalmazás vagy az eszköz módosítása, lefordítása, adaptálása vagy azokból egyéb származékos művek készítése, illetve azok fejlesztése
 • A Szolgáltatás vagy bármely része visszafejtése, szétbontása, alkotóelemeire bontása, dekódolása vagy forráskódja megszerzésének megkísérlése vagy ahhoz hozzáférés szerzése
 • A védjegyek, szerzői jogi, szabadalmi vagy más szellemi tulajdonjogi jelzések eltávolítása, elhagyása, módosítása vagy elhomályosítása
 • A Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás bármely funkciója harmadik személynek bármely okból történő bérbeadása, lízingelése, kölcsönadása, eladása, allicencbe adása, engedményezése, terjesztése, közzététele, nyilvános előadása vagy bemutatása, átruházása vagy rendelkezésre bocsátása
 • A Szolgáltatás rootolt, jailbrakelt vagy olyan eszközön történő telepítse vagy használata, amelyen a rendszervezérlőket letiltották vagy megváltoztatták
 • A Szolgáltatás másolásvédelmi, jogkezelési vagy biztonsági, illetve védelmi funkcióinak eltávolítása, letiltása, megkerülése vagy más kerülő megoldás létrehozása vagy végrehajtása ugyanebből a célból.
 • A Szolgáltatásba vírus vagy rosszindulatú program feltöltése vagy beépítése
 • Az irányadó jogszabályok vagy rendelkezések megszegése a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban
 • A Szolgáltatást használó bármely személy vagy szervezet zaklatása, zavarása, követése, fenyegetése vagy rágalmazása
 • A Szolgáltatás továbbforgalmazása vagy allicencbe adása
 • Részvétel scraping, adatbányászat, adatkinyerés, szövegesből grafikus felület készítése, adatösszesítés vagy indexelés tevékenységben
 • Részvétel scraping, adatbányászat, adatkinyerés, szövegesből grafikus felület készítése, adatösszesítés vagy indexelés tevékenységben
 • A szolgáltatás adatbázisának bármely célból történő eléréséhez robot, scraper vagy más automatizált eszköz használata az Autovice A/S előzetes írásbeli engedélye nélkül

SZELLEMI TULAJDON

A Szolgáltatással kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog kizárólagosan az Autovice A/S tulajdonát képezi. E jogok körébe tartoznak az adatbázisjogok, szerzői jogok, formatervezési mintaoltalmi jogok (lajstromozástól függetlenül), védjegyek (lajstromozástól függetlenül) és más hasonló jogok, a világon bárhol, az ezek oltalmának kérésére vonatkozó joggal együtt. A Szolgáltatásban előforduló minden más védjegy, logó, szolgáltatási védjegy, vállalat- vagy terméknév azok tulajdonosának tulajdonát képezi. Ön tudomásul veszi, hogy a részünkre beküldött kérdései, észrevételei, javaslatai, ötletei, visszajelzései vagy más információi nem bizalmasak és az Autovice A/S kizárólagos tulajdonát képezik. Az Autovice kizárólagos jogok tulajdonosa, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot, és jogosult ezen információk korlátozásmentes felhasználására és terjesztésére bármely – kereskedelmi vagy egyéb – célból, anélkül hogy Önnek elismeréssel vagy ellentételezéssel tartozna.

KÁRTALANÍTÁS

A Szolgáltatás használatáért Ön tartozik felelősséggel és vállalja, hogy kártalanítja az Autovice A/S-t és munkavállalóit, tisztségviselőit, igazgatóit, tanácsadóit, kapcsolt vállalkozásait, leányvállalatait és megbízottait, illetve a Reklámok harmadik személy reklámozóit minden olyan igény, kártérítés, kiadás, veszteség és helytállási kötelezettség vonatkozásában, amely e Feltételek megszegése következtében merül fel, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat és készkiadásokat, amelyek az alábbiakból erednek vagy azokhoz bármely módon kapcsolódnak: a) a Szolgáltatás Ön általi elérése, használata vagy állítólagos használata; b) e feltételek, az itt hivatkozott bármely kijelentés, szavatosság vagy megállapodás bármely részének vagy bármely alkalmazandó jogszabálynak vagy rendelkezésnek a megszegése; c) harmadik személyek jogainak sérelme, ideértve a szellemi tulajdonjogok bitorlását, a nyilvánossághoz, titoktartáshoz, egyéb tulajdonhoz vagy a magánélet védelméhez való jog sérelmét; d) az Ön és harmadik személy közötti jogvita vagy nézeteltérés; és e) az Ön által ténylegesen vagy állítólagosan elkövetett csalással, szándékos kötelezettségszegéssel, bűncselekménnyel vagy súlyos gondatlansággal kapcsolatos valamennyi igény. Az Autovice A/S az irányadó jogban megengedett legteljesebb mértékben fenntartja a jogot arra, hogy saját költségére átvállalja a kizárólagos védelmet és átvegye az irányítást minden olyan ügyben, amelyben Önt kártalanítás terhelné (az Ön üggyel kapcsolatos kártalanítási kötelezettségének mérséklése nélkül), és ebben az esetben Ön vállalja, hogy az adott igénnyel szembeni védekezésben velünk együttműködik.

ADATVÉDELEM ÉS SZEMÉLYES ADATOK

Az Autovice a Szolgáltatás során tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Nem gyűjtünk, osztunk meg vagy adunk el harmadik személyeknek személyes adatokat. Kérjük, további információkért olvassa el a Szolgáltatások Adatvédelmi Szabályzatát. Ajánlott az Adatvédelmi Szabályzat frissítéseinek időszakonkénti megtekintése.

ADATGYŰJTÉS

Gyűjthetünk arra vonatkozó adatokat, hogy milyen gyakran használja a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit. Ezeket az adatokat névtelenül gyűjtjük, olyan módon, hogy az adatokból az Ön személye nem azonosítható. Ezeket az adatokat az átfogó felhasználói trendek kimutatására, valamint termékeink és a Szolgáltatás továbbfejlesztésére használjuk fel. Az alkalmazásban a helyalapú szolgáltatás – ennek részét képezhetik a forgalmi adatok és sebességmérő kamerákra vonatkozó adatok – használata miatt az eszköz fizikai helyzetét gyűjtjük az említett helyalapú szolgáltatások nyújtása érdekében. Ezeket a helyadatokat névtelenül gyűjtjük, olyan módon, hogy az adatokból az Ön személye nem azonosítható.

HOZZÁJÁRULÁS A NEM SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ

Az Autovice gyűjthet és felhasználhat műszaki adatokat, használati statisztikákat és kapcsolódó adatokat, a teljesség igénye nélkül ideértve az Ön eszközére, a Szolgáltatás használatára vonatkozó, időszakosan gyűjtött adatokat, a szoftverfrissítések, a terméktámogatás és más esetleges szolgáltatások nyújtásának elősegítése érdekében. Az Autovice A/S ezeket az adatokat termékei fejlesztésére, és szolgáltatások vagy technológiák biztosítására, illetve az ezekről való beszámolásra használhatja fel, amennyiben ezek személyes azonosításra alkalmatlan formájúak. Az Autovice gyűjtheti és feltöltheti az Ön helyzetére, sebességére és irányára vonatkozó, ún. FCD-adatokat (floating car data) a Szolgáltatás minőségének javítására. Az Autovice ezeket az adatokat harmadik személyekkel megoszthatja vagy részükre eladhatja. Ezen adatok megosztása és értékesítése anonimizáltan, azaz az ön személyének azonosítására alkalmatlan formában történik. Ön az Autovice A/S-nak örökös, visszavonhatatlan, globális licencet ad azon névtelen adatészrevételek, posztok vagy média felhasználására, másolására, módosítására és adaptálására, amelyeket Ön a Szolgáltatásba feltölt.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ

Szolgáltatásunk használatával ön hozzájárulását adja, hogy bizonyos elektronikus kommunikációt és promóciókat küldhetünk az Ön részére. Tudomásul veszi, hogy az Önnek elektronikusan küldött valamennyi értesítés, megállapodás, közlés vagy más kommunikáció vagy promóció meg fog felelni a kommunikációra vonatkozó jogszabályi követelményeknek, ideértve az azok írásbeliségére vonatkozó követelményt.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A következő felelősségkizárásokat az Autovice A/S, kapcsolt vállalkozásaink, leányvállalataink, adatszolgáltatóink, szolgáltatóink, csatornapartnereink, beszállítóink és kapcsolt vállalkozásaik, illetve képviseleti joggal rendelkező tisztségviselőink, igazgatóink, munkavállalóink, megbízottaink és részvényeseink nevében tesszük.

A Szolgáltatás nyújtása annak mindenkori állapotában történik, és tudomásul veszi, hogy azt saját felelősségére használhatja. Nem garantálunk, illetve ígérünk semmiféle konkrét eredményt a Szolgáltatás használata folytán, ideértve azt is, hogy a Szolgáltatást nem feltétlenül tudjuk minden konkrét helyszínen vagy időpontban nyújtani. Kifejezetten kizárunk minden beleértett szavatosságot a tulajdonjogra, forgalmazhatóságra, adott célra való alkalmasságra és a jogsértő jelleg hiányára vonatkozóan.

Az Autovice és adatszolgáltatói, az Autovice A/S szolgáltatói, csatornapartnerei, beszállítói és kapcsolt vállalkozásai nem szavatolják, hogy a Szolgáltatás használata pontos, teljeskörű, megbízható, aktuális, biztonságos, folyamatos, mindenkor elérhető, hibáktól mentes lesz, illetve hogy meg fog felelni az Ön igényeinek, hogy a Szolgáltatás valamennyi meghibásodása kijavításra kerül vagy a Szolgáltatásokban nem lesznek vírusok vagy más káros alkotóelemek. Kizárjuk helytállási kötelezettségünket, illetve nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatás csatlakoztathatóságával és elérhetőségével kapcsolatban. Nem garantáljuk, jelentjük ki, illetve szavatoljuk semmiféle módon – kifejezetten vagy hallgatólagosan –, jogszabály alapján vagy egyébként, hogy a Szolgáltatások folyamatosak és hibátlanok lesznek, a teljesség igénye nélkül ideértve azok tartalmát, minőségét, pontosságát, teljességét, eredményességét, megbízhatóságát, forgalomképességét, adott célra való alkalmasságát, hasznosságát, használatát vagy az azokkal elérhető eredményeket. A közlekedési és sebességmérő kamerák adatai csak tájékoztatásul szolgálnak. Vállalja a használat valamennyi veszélyét. Az Autovice A/S és beszállítói nem tesznek kijelentéseket a közlekedési és útviszonyokról, útvonal használhatóságáról, sebességéről vagy sebességmérő kamerákról. A Szolgáltatás kizárólag kiegészítő vezetéstámogatásként készült, és nem használható olyan célokra, amelyeknél a sebesség, irány, távolság vagy helyzet pontos mérése követelmény.

Az Autovice A/S és beszállítói kizárnak bármiféle helytállási kötelezettséget a Szolgáltatás használatából vagy időjárási problémák, az átjátszók és/vagy sugárzó infrastruktúra megrongálása, természeti csapás miatti használhatatlanságából, illetve a közlekedési és sebességmérő kamerák adatainak megbízhatatlanságából, hiányosságaiból vagy pontatlanságából eredő minden veszteségért, sérülésért vagy kárért. Az Autovice A/S egy esetben sem tartozik helytállási kötelezettséggel az Ön vagy harmadik személy irányában a Szolgáltatás használatából vagy annak használhatatlanságából eredő kártérítési jellegű, közvetett, különleges vagy következményi károkért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti lehetőség elmaradása, elmaradt haszon, üzletmenet megszakadása, üzleti adatok elveszése tekintetében a közvetett, közvetlen, különleges, megtorló vagy elrettentő kártérítést.

Az Autovice által nyújtott Szolgáltatás közösségi alapú, és az Autovice nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatások bármely Felhasználójának magatartásáért. Saját tevékenységéért és más Felhasználóknak adott jelentéseiért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás használatával tudomásul veszi ezeket a veszélyeket és azt, hogy az Autovice nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatást használók cselekményeiért és mulasztásaiért.

A Szolgáltatás használatáért Ön felelős és az Autovice kifejezetten kizárja a Szolgáltatás nem engedélyezett használatáért való helytállási kötelezettséget.

Az Autovice A/S-re vagy a szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltatáson keresztül mások által elérhetővé tett vélemények, tanácsok, kijelentések, ajánlatok vagy más információk és tartalom a szerzőjük véleményét tükrözik és azokat nem feltétlenül kell figyelembe venni. Az említett tartalmakért kizárólag a szerzőik tartoznak felelősséggel. Semmilyen körülmények között nem tartozunk felelősséggel a Szolgáltatásban vagy másutt harmadik személyek által közzétett információk, jelentések vagy más tartalom figyelembe vételéből eredő veszteségekért vagy károkért.

A Szolgáltatásban megadott helyzetadatok csak helymeghatározási célt szolgálnak, és azok nem olyan helyzetben való felhasználásra szolgálnak, amelyben pontos helyadatokra van szükség, vagy amelyben a hibás, pontatlan vagy hiányos helyadatok halálesetet, személyi sérülést, vagyoni vagy környezeti károkat okozhatnak. Sem az Autovice, sem annak tartalomszolgáltatói nem garantálják a Szolgáltatásokban nyomon követett vagy megjelenített helyadatok elérhetőségét, pontosságát, megbízhatóságát vagy időszerűségét. Az Ön által a Szolgáltatás használatával megadott vagy jelentett minden Információ – ideértve a fölrajzi helymeghatározó eszközöktől származó adatokat – elérhető az Autovice és a Szolgáltatás többi felhasználója számára.

Az Autovice azt tanácsolja, hogy a Szolgáltatást korlátlan vagy igen magas adatforgalmi előfizetéssel használja, és az Autovice nem felel, illetve nem tartozik helytállási kötelezettséggel a Szolgáltatás eléréséhez és használatához igénybevett adatforgalmi csomaggal kapcsolatos díjakért, költségekért vagy többletdíjakért.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Az Autovice A/S a Szolgáltatáshoz való hozzáférést bármikor, értesítési és helytállási kötelezettség nélkül megszüntetheti vagy letilthatja, amennyiben okkal feltételezi, hogy a Szolgáltatás elérésével Ön a Szolgáltatás felhasználóinak biztonságát veszélyezteti vagy fenyegeti.

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk a jogot e feltételek bármikor, az erre vonatkozó értesítés nélküli módosítására. Nyomatékosan ajánljuk, hogy gyakran látogasson erre az oldalra, amelyen feltüntetjük az utolsó módosítás dátumát. Ha a szabályzat bármely módosítása ellen tiltakozik, fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával.